Miljøpolitik

Vores miljøpolitik

Det er naturligt, at alt i huset fremstilles efter de strammeste miljøhensyn.
Vi er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004.

Vores officielle miljøpolitik kan du se her:

• Vi skal fortsætte med at forbedre den miljømæssige påvirkning af omgivelserne, under hensyntagen til at produktionen ikke påføres omkostninger, der forringer vores konkurrenceevne.

• Vi skal løbende opdatere medarbejdernes viden om miljøforhold omkring nye produktionsmetoder eller produkter til anvendelse i produktionen.

• Vi skal påvirke kunderne i retning af miljørigtige løsninger.

• Vi skal altid overholde gældende miljølovgivning.

• Vi skal forebygge mulig miljømæssig forurening.

Papiret vi anvender er, hvis vi bestemmer, totalt klorfrit (TCF), og alle vores huskvaliteter er miljøcertificerede.
Vores trykfarve-fabrikant, Flint, er certificeret med hensyn til kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed i henhold til kvalitetssikringssystem ISO 9001:2000, miljøstyringssystem ISO 14001:2004 og standard for sikkerhed og sundhed OHSAS:1999.
Vi bruger udelukkende vegetabilske farver og afvaskningsmidler.
Al anvendt kemi destrueres på godkendt modtageranlæg, og papiraffald bruges til fremstilling af nyt papir.