Skip to main content

Miljø - Miljøpolitik

FSC® sætter højere standarder end nogen anden skov-certificeringsordning. Det giver den største sikkerhed for, at de certificerede skove drives ansvarligt.
Af alle eksisterende skov-certificeringsordninger giver FSC® den bedste beskyttelse af truede arter og naturlige skove.
FSC® (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven.
Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

For at opnå FSC®-certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene.

FSC® bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, som er en slags grundlov for FSC® og gælder for forvaltningen af FSC®-certificerede skove i hele verden.

De 10 grundprincipper er:
Overholdelse af love • Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår • Oprindelige folks rettigheder • Forhold til lokalsamfundet • Skovens ydelser • Miljøværdier og -påvirkninger • Driftsplaner • Overvågning og vurdering • Høje bevaringsværdier • Implementering af driftsaktiviteter.

 

Om os

Jungersen Grafisk ApS ® er en moderne grafisk virksomhed.
Vi bor i en dejlig ejendom i det
centrale Albertslund (SE KORT).
Der er plads til de mange aktiviteter,
som et moderne grafisk hus har brug for.
Der er altid ledige parkeringspladser udenfor - og kaffe indenfor.

Kontakt os

Jungersen Grafisk ApS ®,
Holsbjergvej 39, DK-2620 Albertslund.
Telefon: 43 64 10 00. mail@jungersen.dk.
CVR-nr. 34 27 32 19.


KONTAKTPERSONER


WWW.JUNGERSEN.DK ®


Vores webshop:
WWW.PRINTLIGHT.DK ®
Vi har aldrig haft en reklamation på vores Printlight ® tryksager. ;-)


PERSONDATA


Jungersen Grafisk ® og Printlight ® er registrerede varemærker.